theme

Małe. Pyskate. Chamskie. Wredne. Złośliwe. Nieutalentowane.

1 2 3 4 5

Please don’t go, I’ll eat you whole
I love you so, I love you, so I love you so

Tylko powiedz, że mnie kochasz
dużo prościej byłoby to wszystko skończyć raz na zawsze
planttish:

I love you so

planttish:

I love you so

thisgirlsinterrupted:

allmagicomeswithaprice:

I’m sure she would! 

Don’t give me false hope Laura

thisgirlsinterrupted:

allmagicomeswithaprice:

I’m sure she would! 

Don’t give me false hope Laura

I cza­sem, przychodzi ta­ki mo­ment w życiu człowieka, że trze­ba zre­zyg­no­wać, za­pom­nieć, pójść na przód. I nieważne jak cho­ler­nie by ci za­leżało, jak trud­ne by to było. Po pros­tu trzeba..
—znalezione (via pamietaj-o-mnie)
filed under: thg,
27-cents:

♥ see more ♥

27-cents:

♥ see more ♥